12-13 October 2023, Areal Böhler, Düsseldorf, Germany
Skip to main content Skip to page footer
0
dagen
0
uur
0
minuten
0
seconden

T3CON23: technologie, transparantie en vertrouwen tijdens de TYPO3 Conferentie

Webtechnologie is de sleutel tot samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en de gemeenschap. In een wereld waarin eigenaarschap van data en digitale soevereiniteit van cruciaal belang zijn, verkent T3CON23 hoe opensource-technologie beheer en toezicht biedt in een complexe realiteit.

T3CON23 wordt georganiseerd door TYPO3, het professionele opensource-CMS dat de rol van de technologiesector opnieuw definieert door productoverstijgend te denken. Deze conferentie is een focuspunt van collectieve expertise over duurzame technologische oplossingen.

Over T3CON23

In tegenstelling tot andere conferenties staat één hoofdthema centraal waar u zich volledig op kunt richten. Alleen de lezingen en podiumdiscussies die de moeite waard zijn, zijn geselecteerd. Deze onderwerpen gaan verder dan de modewoorden van nu en geven de toekomst van de industriesector vorm: digitale soevereiniteit, digitale infrastructuur, gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben hun weerslag op zowel overheden, bedrijven als particulieren. 

Deze conferentie draait niet om technologie. Centraal staat het spelen van een actieve rol om de samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en de gemeenschap vanuit TYPO3 bezien te ondersteunen. TYPO3 is een professioneel opensource-CMS dat het vertrouwen geniet van de internetsector. 

Digitale soevereiniteit gaat over het vermogen van landen en bedrijven om op een dusdanige wijze controle uit te oefenen over hun digitale infrastructuur, data en informatie dat dit ten goede komt aan economische groei en maatschappelijke ontwikkeling en dat tegelijkertijd de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van elk individu wordt gewaarborgd.

Organisaties en overheden kunnen met opensourcesoftware als TYPO3 hun digitale infrastructuur en gegevensbeheer beter onder controle houden. Transparantie helpt bij naleving van toepasselijke wet- en regelgeving om vertrouwen op te bouwen.

TYPO3 neemt actief deel aan samenwerkingsverbanden tussen de overheid, het bedrijfsleven en de gemeenschap. In landen met sociaal-economische scheidslijnen ondersteunt het project duurzame digitale infrastructuurprojecten op basis van open source. Lees meer over de standaardisering van opensource in Rwanda via TYPO3.

Neem contact met ons op!